Verficare centrale Timisoara

Profesionalismul nostru, siguranta dumneavoastra!

Verificare centrale Timisoara
Verificare centrale Timisoara
INSTAL LIVIU PRO

Verficare centrale Timisoara

Conform LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil*) respectiv ORDIN pentru aprobare prescriptiilor tehnice PT A1 – 2010

Conform LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale

CAP. XV (Infracțiuni și contravenții)

ART. 194 Contravenții

9. utilizarea/exploatarea de instalații, echipamente și aparate care nu au verificările metrologice și/sau verificările/reviziile tehnice în termen de valabilitate, conform reglementărilor în vigoare;

ART. 195 Sancțiuni
(1) Contravențiile prevăzute la art. 194 se sancționează astfel:

1. în cazul în care au fost săvârșite de către persoane fizice:


a) cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei, cele de la pct. 9, 20 și 21;